Przejdź do treści

Pomiary elektryczne, okresowe i odbiorcze

Oferuję pomiary elektryczne okresowe i odbiorcze. Wykonuję pomiary zgodnie z obowiązującymi normami.

 Zakres przeprowadzanych przeze mnie pomiarów elektrycznych:

  • pomiary rezystancji izolacji kabli oraz przewodów,
  • pomiary parametrów pętli zwarcia (włącznie z wyłącznikami RCD),
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji i impedancji podłóg oraz ścian,
  • pomiary rezystancji uziemień,
  • pomiary ochrony przy pomocy PELV, SELV albo separacji elektrycznej,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych,
  • pomiary biegunowości i kolejności faz,
  • pomiary natężenia oświetlenia.

Wykonuję pełną dokumentację z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych.

Pomiary elektryczne, okresowe i odbiorcze wykonuję na terenie województwa lubuskiego.

Oferuję szybkie terminy realizacji, fachową obsługę i profesjonalną dokumentację.