Przejdź do treści

Instalacje elektryczne w domkach drewnianych

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to podstawa przy montażu instalacji elektrycznej w domku drewna. Należy przy jej planowaniu oprzeć się na normie „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-5-51” – nie ma odrębnych norm dla domów z drewna. Moja firma gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę użytkowania instalacji elektrycznych wykonanych przez nas w domach drewnianych.